Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer wil ik altijd prijzen, ik zing steeds een loflied op Hem.
                                                Psalm 34±2
 
 
De hemel is een plek waar je je geen voorstelling van kunt maken. Of toch wel?
Ik zie de hemel als een volmaakte plek waar alles in de rust en in evenwicht is.
Op een dag zullen we daar zijn. Tenminste... als je gelooft in Jezus.
Stel je dan eens voor hoe het is om daar God te prijzen met alle gelovigen en engelen om Zijn Troon.. Stel je de glorie, de heerlijkheid, de lofprijs als een geweldig feest, en de geweldige diepe aanbidding voor die er dan zal zijn om wie Hij is.
Verlangen komt dan in je hart om dat grote hemelfeest mee te maken en deel van te zijn.
We kunnen er al een voorproefje van hebben, hier op aarde.
Iedere keer als we onze mond openen om Hem te aanbidden met je hele hart en ziel.
 
Een leven vol aanbidding leiden, God ten alle tijden prijzen, Zijn Naam voortdurend aanbiddend op je lippen. Dat is een manier om een stukje hemel op aarde te beleven. Wanneer we onze stem verheffen, zal dat het hart van de Vader zegenen.
En het tilt ons op uit de zorgen en lasten van deze tijd.
 
 
Jasmijn
 
 
 
 
                                                                       
Lees meer...   (4 reacties)
 
Als je God dankt of eert voor wat je gedaan hebt, ben in je in zekere zin toch nog met jezelf bezig. Bij aanbidding ben je zelf echt helemaal buiten beeld en richt je al je aandacht op God. Aanbidding betekent: God eren om wie Hij is, vol zijn van Zijn aanwezigheid en van zijn adembenemende eigenschappen (Op.15:2-4). In de Psalmen komen we veel voorbeelden van aanbidding tegen en ook in het bijbelboek Openbaring (bijvoorbeeld Op.4:8-11; 5:9-14). 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat het bij aanbidding alleen om God gaat. Het gaat niet om onze ervaring van Zijn tegenwoordigheid, niet om wat Hij voor ons gedaan heeft, maar om wie Hij is, om Zijn persoonlijkheid. Voor veel gelovigen is dat heel moeilijk te vatten, zeker als hun geloof nog sterk op zichzelf gericht is. Als je tijdens een bidstond voorstelt om tijd te nemen voor aanbidding en je legt uit wat aanbidding inhoudt, dan zijn er steeds mensen die dat niet vatten. Zij gaan gewoon God bedanken voor iets of van alles vragen. Niet dat zoiets verkeerd is, maar het is geen aanbidding.

Levenshouding

Aanbidding is meer dan een onderdeel van het gebed: het is een levenshouding, waarin je in alles Hem de eerste plaats geeft. Het omgekeerde is ook waar. Als die liefdevolle toewijding geen deel uitmaakt van je totale levenshouding, klinken woorden van aanbidding vals. Een levenshouding van aanbidding betekent dat je Jezus nadrukkelijk op de troon van je hart hebben geplaatst. Een levenshouding van aanbidding is het resultaat van wat God heeft gedaan in een mensenhart en de liefdevolle toewijding die daaruit opbloeit. Dit wordt prachtig uitgedrukt in de woorden van Opwekkingslied 192:

"... Ik breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij..."

God aanbidden om wie Hij is

Let erop dat je je gedachten steeds richt op God de Vader om wie Hij is. Oefen jezelf daarbij om eenzijdigheden in je aanbidding af te leren. Iedereen is geneigd om steeds eenzijdig de nadruk te leggen op bepaalde aspecten van God en andere te verwaarlozen, omdat die wat minder aanspreken.
daarnaast blijft het moeilijk om steeds wer het dagelijks leven met zijn zorgen en belommeringen achter je te laten.
Ik vind het nog steeds moeiljk om niet stteds af te dwalen met gedachten wat er oa nog allemaal gebeuren moet.
Maar ik merk wel steeds dat als je er echt open voor staat, de Heilige Geest je ahw. optilt en je leidt naar ware aanbidding toe die de Vader behaagt..
 
Bronnen : http://www.bijbelstudie.org  en  Jasmijn.
 
 
 Jasmijn
 
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
Ware aanbidding.
 
Aanbidding is een levenstijl.
Het is wat we in ons dagelijkse leven doen
 vanuit een goede relatie en vriendschap met Jezus.
In Zijn aanwezigheid, worden ons denken en ons hart
verandert door de Heilige Geest.
 
Hij stelt ons in staat een intenser begrip van God te hebben
 en een diepere relatie met Hem te kennen.
 
Of we nu zingen of een intrument bespelen,
 alles wat we doen wordt beinvloed
door de gesteldheid van ons hart.
Onze gaven zullen krachtiger en rijker worden,
 als we de Heilige Geest toestaan
door en met ons te werken op ons eigen werkterrein.
Ons verlangen moet zijn om God het beste te geven
 en Hem te eren met alleen het beste wat in ons is.
 
Als we aanbidden met zowel bereidheid als integriteit,
 zal Hij het gebruiken om de levens van mensen
 aan te raken en te veranderen.
 
             Door: David Holmes, muzikaal leider                 
          van: Christian City Church in Oxford Falls
 
 
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl