Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties

 

 

Heer, U bent mijn leven


Heer, U bent mijn leven, de grond waar ik op sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leid.
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

'k Geloof in U Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde leeft nu onder ons:
Eén met God de Vader en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is, van Uw wederkomst.
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer;
Zo weet ik mij veilig want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
En in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

© Emmanuel Nederland
 

Lees meer...
 
 
 
 
De Geest van God is nu op mij.
Ik ben uitgekozen om goed nieuws te brengen aan de armen.
Gezonden om de blinden het gezicht weer te geven.
Vrijheid aanbieden aan hen die gebonden zijn.
 
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
Ik kwam van de hemel naar beneden opdat de wereld zou geloven.
Ik gaf mijn leven prijs, opdat jij vergeving zou krijgen.
Maar wees blij,  mijn volk,  want Ik ben opgestaan!
 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de Opstanding.
Als je naar Mij komt met al je lasten zal Ik je rust geven.
Kinderenvol zorgen, levend in angst. Roep Mij,  want Ik ben dichtbij.
Als je je wilt omkeren en Mij wilt volgen,
zal Ik je Leiden en jij zult in Mij leven.
 
O, de zon zal verduisterd worden en de maan zal niet schijnen, de sterren,
ze zullen vallenen er zullen tekenen zijn .
Maar de Zoon des Mensen is komende in heerlijkheid en macht
om Zijn uitverkorenen te verzamelen, want dit is de tijd.
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Ik ben de Opstanding.
Als je naar mij komt met al je lasten, zal Ik je rust geven.
 
Ani HaDerech,  Ani HaEmet, Ani HaChaim, Ani Tchiat HaMetim.
Als je naar Mij komt met al je lasten,  zal Ik je rust geven.
Kinderen vol zorgen, levend in angst, roep Mij,  want Ik ben dichtbij.
Als je je wilt omkeren en Mij wilt volgen,
zal Ik je leiden en jij zult in Mij leven.
                                    
Adrian Snell
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Tedere Momenten

“De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen” (
Sefanja 3:17).

“Van ver ben ik naar je toe gekomen. . .Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken.” (
Jeremia 31:3-4).

Mijn kind, zo zeker als het is dat de zon weer zal opkomen, zo is Mijn liefde voor jou. Bij aanvang van de dageraad slaat Mijn hart in opwinding over het vooruitzicht om de dag met jou door te brengen. In de nacht hou ik de wacht en waak over jou (
Psalm 32:8). En in de nacht maak ik de plannen die ik met je wil delen. Jazeker, Mijn hart slaat de hele nacht met een anticipatie voor de tedere momenten tussen ons.

Terwijl je ogen knipperen in een poging om wakker te worden, worden Mijn gedachten bekoord door herinneringen aan vroegere momenten, en dit vergroot Mijn verlangen om met je te communiceren en te delen. Soms kan ik niet tot de ochtend wachten, en dan giet ik dromen en visioenen in jouw tijd van rust (
Handelingen 2:17). Met jou samen zijn is wat ik het liefst doe.

We bestaan voor elkaar. De één is niet compleet zonder de ander. Kind, je bent voor Mij de dauw in de ochtend, je neemt elk moment van Mijn bestaan in, je dringt diep door tot in de kern van wie Ik ben (
Deuteronomium 32:2).

En toch ontbreekt er iets. Ik ben op de vleugels van de wind naar je toe gekomen, alleen om te ontdekken dat er niemand thuis is. Mijn hart doet zeer, Mijn hart verlangt naar je. De kern van Mijn wezen verlangt er naar om met je samen te zijn. Oh, hoe ik je heb gemist.

De drukte van het dagelijkse leven heeft je dagen opgeslokt en de levenspoel in je binnenste levenloos gemaakt. Ik kan hier niet tegen. Ik kan er niet tegen om je zo te zien leven terwijl ik zo veel te bieden heb.

Jouw levenspoel wordt gevormd door ondergrondse bronnen van tedere toewijding tussen ons beiden. Ik kan niet langer wachten. Ik word gedreven door Mijn grote liefde, gedreven door de vreugde uit het verleden. Ik kom nu naar je toe, om je te onderbreken, om je poel te roeren, zodat je uit de bron van je redding kunt putten die zich in je bevindt (
Jesaja 12:3).

Jazeker, ik zie de vele dingen die je voor Me doet en dat zijn goede dingen, maar je moet nooit denken dat goede dingen voor Me doen hetzelfde is als met Me samen zijn. Ik hou niet van je omdat je "doet". Ik hou van je omdat je bent.

Open je hart, laat elk gevoel van onwaardigheid varen dat je zou kunnen hebben door gedane zaken. Ik wacht met open armen op je. Open je innerlijke zelf, want ik ben bij je om herinneringen aan onze wederzijdse zoete fluisteringen aan te wakkeren, onze wederzijdse liefdesverklaringen. Ik zing over jou, Mijn dauw in de ochtend. Oh, hoe veel ik van je hou.

Gebed
Mijn hart wordt door Uw zoete liefde gesmolten. Mijn innerlijke zelf reikhalst er naar om U te ontmoeten, om Uw roep te beantwoorden. Uw genadige vergeving vloeit door me heen terwijl ik mezelf overgeef aan de dierbare toediening van Uw wonderbaarlijke geneugten. Ik leg de zaken van deze wereld naast me neer om bij U te kunnen zijn.

Oh, hoe ik U heb gemist. Schenk meer in de poel van mijn leven, in de diepste plekken van mijn verlangen, zodat ik de fluisteringen van Uw hart kan horen. Toon me de ondoorgrondelijke dingen waar ik nog niets over weet. Ik hou van U omdat U bent wie U bent, niet omdat U voor mij gedaan hebt wat U gedaan hebt. Laat tederheid mij doen opgroeien. Geef mij vorm terwijl Uw zachtmoedigheid me leidt. Wanneer ik 's avonds mijn hoofd op mijn kussen leg, maak me dan bewust van Uw zwevende aanwezigheid, zodat ik bij het aanbreken van de dageraad kan opstaan met Uw naam op mijn lippen. Spreek tot me, nu ik hier zit, in verrukking gebracht door Uw aanwezigheid, want ik luister. Amen.
Bron:allaboutprayer.org
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl