Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties

 
 
 
Onverschillig? Ook dat is volbracht...
 
Lieve mensen, dierbare vrienden,

Weet je, Ik zit nu op de troon naast mijn Vader en Ik ben verwachtingsvol. Ik hoop dat Ik de komende dagen veel goede gesprekken zal hebben. Dat velen van jullie Mij zullen opzoeken en dat Ik jullie mag laten zien hoe groot de liefde van de Vader voor jullie is...

Het is niet ieder jaar hetzelfde. Ja, het is gebeurd en dat blijft zo. Maar er wordt niet meer zoveel aan gedacht. Jullie hebben het ook zo druk met z'n allen. En er gebeurt zo bizar veel in de wereld. Het is ook niet zo gek dat jullie daar veel mee bezig zijn.

Ik hoop wel dat jullie het niet te druk hebben om aan Mij te denken. Speciaal rond deze tijd, dat jullie Mijn sterven en opstaan gedenken.

Weet je, Ik moest van de week denken aan dat liedje dat Thomas Acda en Paul de Munnik hebben gezongen op hun laatste CD; 'Niemand sterft aan liefde, maar aan onverschilligheid', zingen ze. Het grappige is dat ik wél aan liefde ben gestorven. De liefde van de Vader is zo groot, dat Hij Mij liet sterven...

Maar sterven aan onverschilligheid is iets dat jullie inderdaad wél kan gebeuren. Ben je onverschillig over het leven, over liefde, over je medemens, over God? Dan is dat iets dat je duur kan komen te staan. Maar als je Mijn sterven, dat Ik je aanbiedt in ruil voor jouw sterven, in je leven accepteert dan hoef je niet te sterven. Ook niet aan onverschilligheid...

Want ook voor jullie onverschilligheid ben Ik gestorven. Zelfs als je de komende dagen niet aan Mij denkt, dan ben Ik nog steeds voor je gestorven. Alles is volbracht.

Dat alles neemt niet weg dat Ik er echt naar verlang dat jullie Mij niet vergeten. Toen ik bij jullie op aarde was, heb Ik me dat wel eens in het openbaar afgevraagd. 'Als Ik terugkom, zal Ik dan nog geloof vinden?' Nu vraag Ik me af: Als voor jullie de traditionele Paasdagen beginnen, de 'feestdagen' die zijn ingesteld om een jaarlijks herinneringsmoment te hebben, zal Ik dan nog mensen vinden die zich werkelijk herinneren wat Ik gedaan heb?

Ik hoop op goede gesprekken en intens contact met jullie. Voor de komende dagen, maar eigenlijk hoop ik daar altijd op...

In liefde,
Jezus

Ps. Als iemand sterft dan zie je soms dat de familie nog jaren lang ieder jaar een advertentie plaatst ter nagedachtenis. Stel je voor dat je dit leest in het Algemeen Dagblad:
In liefdevolle herinnering, we denken dagelijks aan Je, Je hebt ons nooit verlaten:
Jezus Christus
Gestorven: 33 na Chr., Opgestaan: 33 na Chr.


Lees meer...

 

 

 

 

Hoe ontvang ik vergeving van God?
Vraag: "Hoe ontvang ik vergeving van God?"

Antwoord:
Handelingen 13:38 stelt vast, ”Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven.”

Wat is vergeving en waarom heb ik het nodig?

Het woord “vergeven” betekent “schoon schip maken”, gratie verlenen, de schuld kwijtschelden. Wanneer we iemand kwaad hebben aangedaan, zoeken we hun vergeving zodat de relatie hersteld wordt. Vergeving wordt niet gegeven omdat een persoon het verdient om te worden vergeven. Niemand verdient het om te worden vergeven. Vergeving is een daad van liefde, barmhartigheid en genade. Vergeving is een beslissing om iets niet tegen een andere persoon te houden, ondanks wat die persoon jou heeft aangedaan.

De Bijbel vertelt ons dat wij allen vergeving van God nodig hebben. We hebben allen zonden begaan. Prediker 7:20 verklaart ons: ”Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen”. 1 Johannes 1:8 zegt ons: ”Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons.” Alle zonde is uiteindelijk een daad van rebellie tegen God (Psalm 51:4). Met als resultaat dat wij broodnodig Gods vergeving nodig hebben. Als onze zonde niet vergeven worden zullen we de eeuwigheid doorbrengen lijdend onder de gevolgen van onze zonden. (Matteüs 25:46; Johannes 3:36)

Vergeving – Hoe krijg ik het?

God zij dank, God is liefhebbend en vol genade – hij staat vol verlangen klaar om ons onze zonden te vergeven! 2 Peter 3:9 zegt ons: ”…Hij heeft geduld met jou, daar hij niet wil dat sommigen ten onder gaan, maar dat allen tot bekering komen.” God wenst ons te vergeven, dus hij heeft er voor gezorgd dat hij dat kan doen. De enige terechte straf voor onze zonden is de dood. De eerste helft van Romeinen 6:23 verklaart: ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! ...” Eeuwige dood is wat we verdiend hebben met onze zonden.

God, in Zijn perfecte plan, werd een mens – Jezus Christus (Johannes 1:1,14). Jezus stierf aan het kruis, de boete die wij verdienen – de dood. 2 Corinthiërs 5:21 leert ons: “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid aan ons toe.” Jezus stierf aan het kruis. Daarmee nam hij op zich de straf die wij verdienen! Als God, heeft Jezus’ dood voorzien in de vergeving van de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 verklaart: ”Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld.” Jezus stond op uit de dode, waarmee hij verkondigde dat hij de zonde en de dood had overwonnen (1 Corinthiërs 15:1-28). Loof God, door de dood en opstanding van Jezus Christus, is de tweede helft van Romeinen 6:23 waar”…Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.”

Wil jij dat je zonden vergeven worden? Heb jij dat zeurende gevoel van schuld dat je maar niet weg kan krijgen? Vergeving van jouw zonden is beschikbaar voor jou als je je vertrouwen in Jezus Christus plaatst als jouw Verlosser. Efeziërs 1:7 zegt,”Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!”

Jezus heeft onze schuld voor ons betaald, zodat wij vergeven konden worden. Het enige wat jij hoeft te doen is God te vragen jou te vergeven door Jezus Christus, gelovend dat Jezus gestorven is om te betalen voor jouw vergeving – en Hij zal je vergeven! Johannes 3:16-17 bevat deze prachtige boodschap:”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.”

Vergeving – Is het echt zo gemakkelijk?

Ja, zo gemakkelijk is het! Je kunt je vergeving van God niet verdienen. Je kunt er niet voor betalen om het van God te krijgen. Je kunt het alleen ontvangen, in vertrouwen, door de genade en barmhartigheid van God. Als jij Jezus Christus als je verlosser wilt aanvaarden en vergeving wilt ontvangen van God, is hier een gebed dat je kunt bidden. Je wordt niet gered door dit gebed of een ander gebed. Het is alleen vertrouwen in Jezus Christus dat je de vergeving van zonden kan geven. “God, Ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik straf verdien. Maar Jezus Christus heeft de straf die ik verdien op zich genomen zodat ik vergeven kon worden door vertrouwend geloof in Hem. Ik wend mij af van mijn zonden en plaats mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving! Amen!”

bron:www.gotquestions.org
 
 
 
Lees meer...

 

 

 

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?
Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?

Gefeliciteerd! Jij hebt een levensveranderende beslissing genomen! Misschien vraag je je nu af, ”Wat nu? Hoe begin ik mijn reis met God?” De vijf stappen hieronder zullen je aanwijzingen geven vanuit de Bijbel. Wanneer je vragen hebt over jouw reis, bezoek alsjeblieft de site http://www.gotquestions.org/Nederlands.

1. Zorg ervoor dat je het begrip “Verlossing” begrijpt.

1 Johannes 5:13 verteld ons:”ik schrijf deze dingen aan jullie die geloven in de naam van de Zoon van God zodat jullie zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben.” God wil dat we de verlossing begrijpen. God wil dat wij de zekerheid hebben dat we zeker weten dat we verlost of gered zijn. Vandaar nog even in het kort de punten waar de verlossing uit bestaat:-

We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die God niet behagen (Romeinen 3:23).

Vanwege onze zonden verdienen we het om gestraft te worden met eeuwige afscheiding van God (Romeinen 6:23).

Jezus stierf aan het kruis om de schuld te betalen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Corinthiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven, en daarmee nam hij de straf op zich die wij verdienen. Zijn opstanding bewijst dat Jezus’ dood genoeg was en is om voor onze zonden te betalen.

God schenkt ons vergeving en verlossing van onze zonden aan allen die hun vertrouwen in Jezus stellen – vertrouwend dat Zijn dood voor onze zonden betaalt (Johannes 3:16); Romeinen 5:1; Romeinen 8:1).

Dat is de boodschap van de verlossing! Als jij je vertrouwen in Jezus Christus als jouw Verlosser hebt geplaatst ben je gered! Al jouw zonden zijn vergeven en God belooft dat hij jou nooit zal loslaten of in de steek zal laten (Romeinen 8:38-39; Matteüs 28:80). Onthoud, jouw verlossing is veilig in Jezus Christus (Johannes 10:28-29). Als jij enkel Jezus vertrouwt als jouw Verlosser, dan kun je er zeker van zijn dat jij de eeuwigheid met God in de Hemel zult doorbrengen.

2. Vindt een goede kerk die de Bijbel onderwijst.

Denk niet aan de kerk als een gebouw. De kerk is de mensen. Het is heel belangrijk dat gelovigen in Jezus Christus vriendschappelijke en spirituele omgang hebben met elkaar. Dat is één van de hoofd-doelen van een kerk. Nu jij je vertrouwen in Jezus Christus hebt geplaatst moedigen we je ten zeerste aan om een Bijbelgelovende Kerk in jouw omgeving te zoeken en met de voorganger te spreken. Laat hem weten over jouw nieuwe geloof in Jezus Christus.

Een tweede doel van een kerk is om de Bijbel te onderwijzen. Jij kunt leren hoe jij God’s instructies in jouw leven kunt toepassen. Het begrijpen van de Bijbel is de sleutel naar een succesvol en krachtig Christelijk leven. 2 Timoteüs 3:16-17 zegt:”Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen om in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.”

Een derde doel van de kerk is het hebben van een Eredienst. In een Eredienst bedanken we God (meestal met gezang en muziek) voor alles wat hij voor ons heeft gedaan (en doet)! God heeft ons gered. God houdt van ons. God zorgt voor ons. God leidt ons en wijst ons de juiste weg. Hoe kunnen we hem niet bedanken? God is heilig, rechtschapen, liefhebbend, barmhartig en vol van genade. Openbaringen 4:11 verklaart,”Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.”

3. Trek elke dag tijd uit om op God te focussen.

Het is heel belangrijk voor ons om elke dag tijd door te brengen waarin we ons op God concentreren. Sommige mensen noemen dit een “stilte tijd”. Andere noemen het “toewijding”, omdat het een tijd is waarin wij ons toewijden aan God. Sommige hebben die speciale tijd s’morgens, terwijl anderen de voorkeur geven aan de avond. Het geeft niet wat jij deze tijd noemt of wanneer je het doet. Wat wel belangrijk is, is dat je regelmatig tijd doorbrengt met God. En hoe geven we deze tijd met God vorm?

Gebed. Gebed is simpelweg praten met God. Praat met God over al je zorgen en je problemen. Vraag God om je wijsheid en begeleiding te geven. Vraag God om in je behoeften te voorzien. Vertel God hoe veel jij van Hem houdt en hoeveel je waardeert wat Hij allemaal doet voor jou. Dat is waar het om gaat in gebed.

Bijbel lezen. Behalve dat de Bijbel je in de kerk onderwezen wordt, op zondagschool en/of in Bijbel studies, is het belangrijk dat je zelf ook de Bijbel leest. De Bijbel bevat alles wat je moet weten om een succesvol Christelijk leven te leiden. Het bevat God’s begeleiding in hoe je wijze beslissingen maakt, hoe je weet wat God’s wil is, hoe je anderen hulp kunt verlenen, en hoe je geestelijk groeit. De Bijbel is God’s Woord aan ons. De Bijbel is uiteindelijk God’s Instructie Handboek over hoe we ons leven leiden op een manier die Hem behaagt en ons genoegdoening geeft.

4. Ontwikkel relaties met mensen die je geestelijk kunnen helpen.

1 Corinthiërs 15:33 vertelt ons:”Maar laat u niets wijsmaken. Slechte vrienden bederven goede zeden.” De Bijbel staat vol met waarschuwingen over de invloed die “slechte” mensen op ons kunnen hebben. Tijd doorbrengen met mensen die zich bezighouden met zondige activiteiten zullen ons in de verleiding brengen mee te doen. “Waar je mee om gaat wordt je mee besmet”. Dat is waarom het zo belangrijk is om jezelf te omgeven met andere mensen die de Heer liefhebben en aan hem zijn toegewijd.

Probeer één of twee vrienden te vinden, misschien in jouw kerk, die je kunnen helpen en aanmoedigen (Hebreeën 3:13; 1-:24). Vraag jouw vrienden om je verantwoordelijk te houden voor je “stilte tijd”, je activiteiten, en levenswandel met God. Vraag of je hetzelfde voor hen kunt doen. Dit betekent niet dat je al je vrienden die de Here Jezus niet als hun Verlosser zien moet opgeven. Blijf hun vriend en houdt van ze. Laat hen gewoonweg weten dat Jezus jouw leven veranderd heeft en dat je sommige dingen niet meer wilt doen die je eerst wel deed. Vraag God om je gelegenheden te geven waarop je Jezus kunt delen met je vrienden.

5. Laat je dopen.

Veel mensen begrijpen dopen verkeerd. Het woord “dopen” betekent onderdompelen in water. Dopen is de Bijbelse manier om in het openbaar je nieuwe geloof in Jezus te belijden en jouw verbintenis om hem te volgen. De beweging van onder water gedompeld worden symboliseert begraven worden met Christus. De beweging van weer boven water komen symboliseert Christus’ opstanding. Gedoopt worden is jezelf identificeren met Jezus’ dood, begrafenis, en opstanding (Romeinen 6:3-4).

De doop is niet wat je redt. De doop wast niet je zonden weg. De doop is gewoonweg een stap van gehoorzaamheid, een openbare belijdenis van je geloof in Christus alleen als je Verlosser. De doop is belangrijk omdat het een stap van gehoorzaamheid is – in het openbaar je geloof in Christus belijden en je verbintenis met Hem. Als je klaar bent om gedoopt te worden moet je met je voorganger spreken.
 
bron:www.gotquestions.org

 
Lees meer...
Ik kwam dit filmpje tegen, en was ervan onder de indruk.
Hell is real!
Gelukkig: Heaven is also real!
De Here God is een Goede God!
God houdt van ons en heeft het allerbeste met ons voor.
Hij wil dat niemand van ons verloren gaat.
Hij wil dat geen mens in het hellevuur belandt.
Het hellevuur is bestemd voor de duivel en demonen, niet voor mensen.
God wil ons in Zijn Paradijs brengen.
Daarom heeft Hij de Here Jezus naar de aarde gestuurd.
Om ons te verlossen van onze zonden.
Het enige dat God van ons vraagt is:
dat wij ons Leven overgeven aan de Here Jezus.
Jezus accepteren in ons leven als onze Verlosser.
Geloven dat Hij voor onze zonden aan Het Kruis is gegaan.
Dan hoeven wij het hellevuur niet te ervaren als we dood gaan.
maar zullen we ingaan in het Eeuwige Leven.
In het Koninkrijk van God
wat Hij voor ons bestemd heeft, voor eeuwig.
Jasmij n
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Het is het grote wonder van de God
die alles gemaakt heeft, die een MENS werd,
net als jij en ik!

Hij kwam bij ons, om de straf
voor onze fouten op zich te nemen.

Hij liet zich vrijwillig doodmartelen,
als een goddelijk boete-offer voor alle mensen,
die het willen aannnemen als de losprijs
voor hun leven.

Op die wonderlijke manier heeft God zelf
de straf voor elk mens gedragen.
Hij nam al onze fouten, zonden, schuld,
en zelfs ziektes op zich.

Daarom is deze daad de allergrootste
en meest overweldigende DAAD VAN LIEFDE
die de mensheid ooit zal kennen.

Het kruis van Jezus is dan ook niet voor niets
het meest bekende symbool op aarde,
in zowat elke cultuur en natie.

Het kruis van Jezus is het centrale punt
van onze wereldgeschiedenis.
 
 
 
 
 
Lees meer...

 

 

Kon God niet vergeven zonder dat kruis?

Waarom zo'n gruweldood?
Sommige mensen zullen zich afvragen: “Kon God ons niet gewoon vergeven, zonder dat Jezus daarvoor moest sterven?” Zo’n stelling klinkt best wel aannemelijk, zeker wanneer je er van uitgaat dat God liefde is. Liefde vraagt toch niet zulke offers? Maar zo’n antwoord gaat volkomen voorbij aan het gewicht van de betekenis van de kruisdood van Jezus.
Naast dat God liefde en genadig is, is Hij ook heilig en rechtvaardig.
 

Heilig en rechtvaardig

Voorbij gaan aan de heiligheid en rechtvaardigheid van God is God kleineren.
God heeft de mensen lief, dat is waar. En Hij wil niets liever dan hen genadig zijn. Maar God is ook heilig. En zijn heiligheid gaat niet samen met zonde. Zonde en heiligheid gaat net zo min samen als water en vuur.
Of het water verdamp óf het vuur gaat uit. Zo is het ook met heiligheid en zonde. Of de heiligheid wordt besmeurd of de zonde verteert. In deze context spreekt de Bijbel erover dat God een verterend vuur is. Met andere woorden, een mens met zonde zou verteerd worden door Gods heiligheid.
Zo is het ook met Gods rechtvaardigheid. Zijn rechtvaardigheid eist dat overtredingen veroordeeld dienen te worden. Rechtvaardigheid, die overtredingen tolereert, heeft geen bestaanrecht. Bij rechtvaardigheid behoort veroordeling en straf.

Offerlam

Wat Jezus nu deed aan het kruis was het volgende: hij nam alle zonde van de wereld op zich, zoals de profeet Johannes al voorzegd had met de woorden: "Kijk, het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich”. Dat was zijn vrijwillige keuze. Hij deed om tegemoet te komen aan Gods heiligheid en rechtvaardigheid.
Aan het kruis wordt Jezus dan ook geconfronteerd met Gods heiligheid wanneer hij het uitroept: “Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” En een totale verlatenheid en afwijzing Jezus ten deel valt. God, zijn Vader, keert zich af van Hem, omdat Hij zonde geworden is. Die afwijzing heeft Jezus op zich genomen, zodat jij en ik ons nimmer meer verlaten behoeven te voelen door God.
Aan het kruis wordt Jezus ook geconfronteerd met Gods rechtvaardigheid. Ieder jaar werd voor Gods volk een zondoffer geslacht. Een lammetje dat de zonde van het volk voor dat jaar verzoende met God. Nu werd Jezus zelf dat offerlam. Niet voor een keertje, maar om voor eens en altijd het probleem van de straf voor de mensen te dragen.

De weg is open

Door zijn dood aan het kruis staat de weg nu open voor ieder mens om in contact te komen met Gods liefde en genade. Het is zijn liefde dat God niet ingreep ten behoeve van zijn Zoon. Is de marteldood van Jezus al afschrikwekkend voor een mens om te aanschouwen, hoeveel te meer voor een almachtige God en Vader, die zijn schuldloze zoon gemarteld ziet worden? En door toe te staan dat zijn Zoon plaatsvervangend de straf draagt, heeft God een genadevolle manier voor de mens geopend om met Hem een liefdevolle relatie aan te gaan.

Teksten

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
 
Johannes 4:9
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl