Worship the King
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 Welkom op
 
Worship the King
 
 
@Beloved Daughter
(Jasmijn)
 
  
 
 
Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft
 niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
 
Joh 3:16
 
 
                                              
  
 
 
 
            
  

Reacties (61)

 

 

Heer, U bent mijn leven


Heer, U bent mijn leven, de grond waar ik op sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leid.
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

'k Geloof in U Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde leeft nu onder ons:
Eén met God de Vader en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is, van Uw wederkomst.
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer;
Zo weet ik mij veilig want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
En in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

© Emmanuel Nederland
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See His love nailed onto a cross
Perfect and blameless life given as sacrifice
See Him there all in the name of love
Broken yet glorious, all for the sake of us

Chorus:
This is Jesus in His glory
King of Heaven dying for me
It is finished, He has done it
Death is beaten, Heaven beckons me

Verse 2:
Greater love no one could ever show
Mercy so undeserved, freedom I should not know
All my sin, all of my hidden shame
Died with Him on the cross, eternity won for us

Bridge:
Such love, such love
Such love is this for me (repeat)
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Mijn aanbidding is voor U
 
 
Genade groter dan het leven
Liefde sterker dan de dood
Zonde door het kruis vergeven
Voor degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Verlossing van een eindig leven
Redding uit de diepste nood
Een grote toekomst is gegeven
aan degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Jezus, mijn aanbidding is voor U 4x
Halleluja, Halleluja

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

tekst en muziek: Ramon Plakke
 
 
 
 
 
Lees meer...   (3 reacties)

 

Sandi Patti: Via Dolorosa songtekst

Down the Vía Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death

Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

Por la Vía Dolorosa, triste día en Jerusalém
Los soldados le abrían paso a Jesús.
Más la gente se acercaba,
Para ver al que llevaba aquella cruz.

Por la Vía Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey y Señor,
Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí.
Por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir.

The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.

Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road out of His love for you and me
Down the Vía Dolorosa, all the way to Calvary.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl