Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
Vader God,
 
Ik hou van U.
U bent mijn Vader.
U bent Echt.
U zorgt voor mij.
U vult mijn hart met vreugde en vrede.
Ik mag voor altijd bij U horen.
En altijd vertrouwen op U.
Uw liefdevolle Vaderhand houdt mij vast,
en leidt mij door het leven heen.
Ik ben niet alleen.
U bent bij mij.
Niets en niemand kan daartussen komen.
Uw liefde verlaat mij nooit.
Ik hou van U.
Bij U wil ik horen.
Dank u wel, Vader God.
Amen
 
Jasmijn
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
U bent goed voor mij
U zorgt voor mij
U bent altijd bij mij
Begrijpen doe ik het niet, ervaren wel
U bent zo groot, en toch zo liefdevol
U bent Heilig
 U bent Rein
U bent Zuiver
En toch weer zo zacht, zo teder
U bent een gentlemen
U overhaast niets, U dwingt niet
Maar wacht af...
en spreekt dan met Uw zachte Stem...
Heel liefdevol.
Ik hou van U met mijn hele hart
Ik aanbid U
U bent de enige Ware God
Vader God, U bent goed!
 
Jasmijn
 
 
Lees meer...   (6 reacties)
 
 
 
 
 
Here Jezus
Ik aanbid U
met mijn hele hart
met al wat in mij is
wil ik U aanbidden, Heer
U grootmaken
Voor U leven
E.r zijn geen woorden voor
om uit te drukken
hoe groot U bent.
U bent groot.
Ik ben klein en nietig
een zondaar.
toch mag ik bij U komen
iedere dag weer
en reinigd U mij
met Uw kostbare Bloed.
U bent een Vader voor mij
 
Jasmijn
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Mijn Heer, mijn Jezus,
U bent mijn Jezus, mijn Redder.
U bent mijn Koning en Heer.
Mijn Meester. er is werkelijk niemand als U.
Laat mijn hele hart
Met alles in mij
vol zijn van Uw Genade en Liefde
Liefde naar andere mensen toe.
Laat me ook vol zijn van Uw Vrede
zodat ik een Vredestichter kan zijn.
Laat me vol zijn van  Uw Rust
zodat ik een Baken kan zijn
voor de mensen die
het zo hard nodig hebben.
Laat me een Licht zijn
voor wie in duisternis leven
en hun omhoog kan trekken
uit die duistere put
van uitzichtloosheid.
Zodat ze weer hoop hebben
en Uw Licht zien
en weer kunnen Leven.
Echt Leven.
Maar laat het Uw Werk zijn
Laat Uw Naam erin Verheerlijkt worden.
U bent Mijn Schuilplaats.
U bent Mijn Trooster.
U bent Mijn Rots.
Bij U mag ik altijd komen.
U bent vol van Genade en Kracht.
Groot is Uw Naam, o Heer.
Groot is Uw Heerlijkheid.
Uw Almacht en Uw Grootheid.
Amen
 
 
Jasmijn
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl