Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
Aan mijn kind,

Goede morgen, ik ben het, GOD. Vandaag zal ik al je problemen behandelen. Onthoudt alsjeblieft dat ik daarbij je hulp niet nodig heb. Als de duivel je een situatie bezorgd die je niet aan kan, doe dan geen poging om het op te lossen. Doe het dan rustig in de IVGOTD bus (Iets Voor God Om Te Doen). Het zal behandeld worden in Mijn tijd, niet de jouwe. Als het dilemma in de bus geplaatst is, blijf het dan niet vasthouden, en verwijder het ook niet. Vastklampen of verwijdering zal de oplossing van je probleem vertragen. Als het een situatie is waarvan je denkt dat je hem zelf af kunt handelen, raadpleeg me dan in gebed, om zeker te zijn dat dat de juiste oplossing is. Omdat ik noch slaap, noch sluimer, is het voor jou niet nodig om slaap te verliezen. Rust alsjeblieft mijn kind.

Als je contact met me zoekt, Ik ben maar een gebedje weg. Mijn bidlijn is 24 uur van jou dag open. Ik hou van je en zal altijd bij je zijn, waar je ook heen mag gaan. Zoals met alle goede dingen, breng de boodschap voort.

Met vriendelijke groet,

GOD
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je.
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat.
Alles wat je doet is bij mij bekend.
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld.
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.
Je bent uit Mij voortgekomen.
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al.
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit.
Je bent geen vergissing.
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek.
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven.
Je bent prachtig gemaakt.
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder.
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd.
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen.
Want Ik ben de perfecte vader.
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand.
Ik geef je wat je nodig hebt.
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest.
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde.
Ik denk ontelbaar veel aan je.
En Ik zing een lied van blijdschap over je.
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen.
Want je bent Mijn kostbare bezit.
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen.
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden.
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven.
Want Ik heb die verlangens in je gelegd.
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen.
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt.
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet.
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je.
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen.
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen.
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen.
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus.
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien.
Hij is het exacte evenbeeld van Mij.
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta.
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk.
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen.
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou.
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen.
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook.
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde.
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt.
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven.
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Ik wacht op je.
 
je Vader
Almachtig God

 

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
Mijn liefde gaat naar je uit.
Ik hou van je met heel mijn wezen.
Ik verlang niks anders dan dat jij gelukkig zult zijn.
Dat je zult stralen en dat je zult zijn als de opgaande zon in haar kracht.
 Ik vind er vreugde in jou daarbij te helpen.
Mag ik de blokkades die jij tegenkomt in je leven voor je wegruimen?
Mag ik de schuld die jij hebt opgebouwd in je leven
 door je tekortkomingen op me nemen zodat jij vrij zult zijn?
Ik ken je worsteling om vooruit te komen.
Ik ken je pijn en verdriet.
 Ik ken je vragen en je twijfel.
Ik ken je verborgen tekortkomingen en zonden.
Ik weet dat jij je anders voordoet bij mensen om goed over te komen.
Ik ken je door en door.
 Ik weet wie je echt bent diep van binnen,
nog beter dan dat jij jezelf kent want ik ben je schepper.
Daarom houd ik van je met mijn goddelijke onvoorwaardelijk liefde.
Je mag bij mij komen zoals je bent.
 Met al je pijn, verdriet, teleurstelling, twijfel, wanhoop,
verborgen zonden, gebroken dromen, schuld.
ik kijk daar niet naar.
Ik zie jou zoals je werkelijk bent.
Mijn geliefd kind.
 En ik wil jou helpen te worden zoals ik je heb bedoeld:
stralend als de opgaande zon in haar kracht.
 Dus open je hart voor mij mijn liefste
en laat mijn liefde jou van binnen genezen.
 Laten we van nu af samen optrekken
en ik zal je leiden op je levenspad
en je vreugde geven in het leven.
Ik zal je brengen naar plaatsen die nu nog te wonderlijk voor je zijn.
Maar ik heb een plan met je leven die jou bevattingsvermogen te boven gaat.
 In mijn liefde heb ik iets voor je voorbereid wat te wonderlijk is voor woorden.
 Dus grijp mijn hand mijn liefste en laten we samen optrekken,
dan zal ik al je problemen voor je oplossen
 en de weg banen naar mijn heerlijkheid.
We zullen voor eeuwig samen zijn
en genieten van elkaars aanwezigheid.

Je minnaar,

Jezus
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl