Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties

 

Sandi Patti: Via Dolorosa songtekst

Down the Vía Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death

Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

Por la Vía Dolorosa, triste día en Jerusalém
Los soldados le abrían paso a Jesús.
Más la gente se acercaba,
Para ver al que llevaba aquella cruz.

Por la Vía Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey y Señor,
Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí.
Por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir.

The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.

Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road out of His love for you and me
Down the Vía Dolorosa, all the way to Calvary.
 
 
Lees meer...
 
 
Via Dolorosa - Sela
 
 
Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht
Verdrongen zich de mensen in de straat
Daar staarden ze Hem na
De man die sterven moest op Golgotha

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld
En hij droeg met elke stap de hoon van hen
Die schreeuwden Kruisigt Hem

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha

Zijn kruis werd een troon
Zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha
Lees meer...
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus Christus ben ik 
 gereinigd van al mijn zonden.
 
 
Hij heeft deze prijs betaald uit liefde voor ons.
anders zouden we met z'n allen verloren gaan.
 
Wat hij echter wel van ons vraagt is:
of wij de keuze willen maken
 om dit voor ons leven te aanvaarden of niet.
 
Hij dwingt niet.
Hij laat ons vrij.
 We hoeven niet.
 
Maar dit betekent wel dat daar ook consequenties aan vastzitten.
Consequenties die gelden voor de Eeuwigheid:
de hemel of de hel.
 
Aan u de Keus!
Lees meer...

 

Lijdensweg van Jezus

 

 
 
 
 

 

Lijdensweg van Jezus

bron: haflat.nl.
Bewerkt en bijgesteld door: Jasmijn

1. Jezus staat terecht bij Pontius Pilatus;
Tijdens het terecht staan bij Pontius Pilatus heeft Jezus geen woord gezegd. Vroeger was het zo dat als iemand terecht stond en zich niet verdedigde, schuld bekende. Hieruit blijkt dat Jezus zachtmoedig is.

2. Het dragen van het kruis;
Toen Hij het kruis moest dragen zei Jezus:`Ik ben voor dit uur gekomen’. Hij is op aarde gekomen voor onze verlossing. Elk Christen moet zijn kruis dragen dit wil zeggen dat je niet alles kunt doen en laten wat je wilt.

3. Jezus valt voor de 1e keer;
De betekenis van het vallen op de grond: Wij zondigen zoveel dat Jezus, de Schepper op de grond moest neer vallen. De grond waar Jezus neerviel was erg smerig, de dieren lieten er hun uitwerpselen achter. Jezus heeft zich heel erg vernederd voor ons.

4. Jezus ziet Zijn moeder Maria;
Jezus had zoveel pijn dat Hij wankelde. Maria Zijn moeder vroeg toen aan Hem waarom Hij dit op zich genomen had. Jezus keek haar aan maar zei niets. De betekenis van het niets zeggen is dat Jezus geen seconde wilde verspillen om onze verlossing. Hij heeft Zijn moeder, Maria die geen zonde had, niet getroost om deze reden. Terwijl Hij wist dat Zij heel erg pijn leed. Elke moeder lijdt erg pijn als ze haar eigen kind ziet lijden. Ze willen alles doen om het weg te kunnen nemen.

5. Simon neemt het kruis van Jezus over;
Dat Simon het kruis van Jezus draagt, heeft Jezus toegelaten. Hij wil hiermee aantonen:
1. Wij Christenen moeten Hem helpen door Hem lief te hebben en aan Hem te denken. Goede dingen doen als wij zondigen doen wij dit zelf.
2. Wij moeten onze kruis dragen, proberen onze zonden te beperken.
3. Simon heeft het kruis gedragen, maar Jezus heeft al onze zonden op Zich genomen.

6. Een vrouw reinigt Jezus gezicht;
Deze vrouw die een volgeling van Jezus was, wilde Jezus helpen. Zij zag Zijn pijn en wonden. Het was een grote risico die zij genomen heeft door Zijn gezicht te reinigen, omdat het leger van alles met haar had kunnen doen. De doek die zij gebruikt heeft, bestaat nog steeds. Hierop staat een afdruk van het gezicht van Jezus. Elk mens die met heel zijn hart in Jezus gelooft en Hem volgt zal Jezus kunnen zien en in de hemel komen.

7. Jezus valt voor de 2e keer;
Weer vernederd Jezus zich hier weer voor ons. Hiermee wil Hij aantonen dat wij ook horen te vergeven.

8. Jezus staat voor de huilende vrouwen;
Toen Hij de huilende vrouwen zag zei Hij tegen ze:’Ween niet om Mij, maar om jezelf en jullie kinderen’. Jezus verlaagde zichzelf hier weer maar bedoelde hier ook dat deze vrouwen vergiffenis voor zichzelf en voor hun kinderen moesten vragen. Wij moeten ook oprecht denken, bidden en huilen voor de verloren kinderen zodat zij weer op de goede weg komen.

9. Jezus valt voor de 3e keer;
Hij heeft zich als Vader, Zoon en Heilige Geest voor ons vernederd. Als iemand voor de 3e keer niet luistert, dan zal die nooit luisteren.

10. Uitkleden van Jezus;
God heeft Adam naakt geschapen. Jezus heeft zelfs zijn laatste kleren gegeven. Hiermee wilde Hij aantonen dat Hij alles wil geven voor onze verlossing.

11. Jezus gekruisigd;
Bij Zijn kruisiging had Hij Zijn armen gespreid, zelfs toen heeft Hij zich nog over ons ontfermd. Jezus is staand gekruisigd, hiermee maakte Hij hemel en aarde 1. Zijn voeten waren niet op de grond. Hij de Schepper van de aarde heeft dit niet kunnen doen omdat wij Hem niet uitgenodigd hebben, maar eruit gezet hebben. De littekens van het kruisigen heeft Jezus nog steeds en Hij voelt nog steeds de pijn omdat wij blijven zondigen. Dit zal pas ophouden bij de dag des oordeels. Jezus is gekruisigd op Golgotha. Op deze plek ligt de schedel van Adam begraven en Abraham wilde op deze plek zijn Zoon Izaak aan God geven.

12. Jezus dood;
Jezus verliet zijn lichaam om 3 uur . Dit was ook het tijdstip dat Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hadden en uit het paradijs zijn gezet.
Er zijn 2 manieren van dood gaan, echte dood en doodgaan in de zin van slechte dingen laten door bijvoorbeeld plekken te vermijden waarvan je weet dat je gaat zondigen. Jezus droeg een doornen kroon omdat de kroon die Adam eens van God had ontvangen gereinigd moest worden.

13. Jezus van het kruis gehaald;
Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben Jezus van het graf gehaald. Zelfs toen Jezus dood was mochten wij alles met Hem doen. Net zoals de volgelingen van Jezus Hem hebben gereinigd moeten wij dit ook doen. Wij helpen Hem door onszelf te reinigen, proberen niet te zondigen en te biechten.

14. Jezus in het graf;
Jezus heeft 3 dagen in het graf gelegen. Het getal 3 staat voor de drie-eenheid. Hiermee heeft Hij ook de 3 dagen van Jona in de vis geheiligd.

De 7 zinnen van Jezus tijdens Zijn kruisiging:

1. Vader vergeef het ze, want zij weten niet wat ze doen 
Hieruit blijkt dat Jezus heel erg vergevensgezind is. Hij bidt als eerst voor zijn ‘vijanden’, de mensen die Hem verloochent, uitgescholden en gepijnigd hebben. Dit wil zeggen dat Hij alsnog als eerst een kans heeft geboden aan deze mensen.

2. Vandaag nog zult gij samen met mij in het paradijs zijn
Er waren 2 zondaren die samen met Hem aan het kruis hingen. De ene misdadiger heeft Jezus beledigd. Degene aan zijn rechterhand zei tegen hem dat zij beide terecht aan het kruis hingen maar dat Jezus geen zonden had begaan. Hij geloofde in Jezus en vroeg of Jezus aan Hem wilde denken als Hij in Zijn koninkrijk zou zijn. Hij is degene die als eerst het paradijs betrad. Jezus heeft weliswaar 3 dagen in she´oul (dodenrijk) gezeten, maar Jezus is God dus Hij was ook al in het paradijs.

3. Vrouw ziet uw zoon, zoon ziet uw moeder .
Jezus zorgt ondanks Zijn lijden nog steeds voor Zijn Kinderen.
Hij ziet naar ons om en zorgt zo dat Zijn moeder goed terecht komt.
 
4. Mijn God, mijn God waarom heeft Gij Mij verlaten
Hiermee wilde Jezus juist aanduiden dat Hij God was en dat God hem hierdoor niet kon verlaten.
5. Ik heb dorst
Deze uitspraak heeft Jezus niet gedaan omdat hij dorst had en water wilde drinken. Hij wil dat elke mens tot Hem komt, in Hem gelooft en Hem leert kennen. Hij heeft als zijn bloed gegeven voor ons. Ook bedoelde Hij hiermee te zeggen dat als Hij nog meer bloed had dit gegeven zou hebben.
 
6. Alles is volbracht
Hij heeft alle zonden op zich genomen. Ook gebeurde er wonderen waardoor men kon zien dat Hij wel degelijk God was.
 
7. Mijn vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest
Jezus is God, de Alpha en Omega, het begin en het Einde!
God heeft alles in de Hand!

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl