Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties

 

 
 
 
 
 

Wie ben jij in Jezus?

Gods woord heeft ongekende kracht.
Wat jij niet kan, kan Gods Woord wel.
Het kan je leven veranderen.

GELOOF komt in de plaats van twijfel.
Worstelingen maken plaats voor OVERWINNINGEN.
Gebondenheid maakt plaats voor VRIJHEID.

Lees de volgende bijbelteksten eens hardop door.
En laat de waarheid ervan diep tot je doordringen.
 


Weet wie je bent in Jezus Christus!


Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)

Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)

Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)

Ik ben een deel van de ware wijnstok

een kanaal van Christus' leven (Joh. 15:1,5)

Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)

Ik ben uitgekozen en door Christus aangewezen

om vrucht te dragen (Joh. 15:16)

Ik ben een zoon van God;


God is mijn geestelijk Vader (Rom. 8:14,15)

Ik ben een mede�rfegenaam met Christus,

en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)

Ik ben een tempel, een woonplaats van God,

Zijn Geest en zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16; 6:9)

Ik ben met God verenigd en 1 geest met Hem (1 Kor. 12:27)

Ik ben een deel van Christus' lichaam (1 Kor. 12:27)Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18,19)

Ik ben een zoon van God en 1 met Christus (Gal. 3:26,28)

Ik ben een erfgenaam van God omdat ik zijn zoon ben (Gal. 4:6,7)

Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2)

Ik ben Gods maaksel - zijn handwerk -

opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Ef. 2:10)Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)

Ik ben een gevangene van Christus (Ef. 3:1; 4:1)

Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef. 4:24)

Ik ben een burger van de hemel,

nu al gezeten in de hemel (Fil. 3:20; Ef. 2:6))

Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)Ik ben door God uitgekozen,

heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Thess. 1:4)

Ik ben een zoon van het licht,

en niet van de duisternis (1 Thess. 5:5)

Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Heb. 3:1)

Ik heb deel aan Christus; ik deel in Zijn leven (Heb. 3:14)

Ik ben ��n van Gods levende stenen,

opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Pet. 2:5)

 
Ik ben lid van een uitgekozen geslacht,

een koninklijk priesterschap,

een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Pet. 2:9,10)

Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld

waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Pet. 2:11)

Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)

Ik ben een kind van God

en ik zal op Christus lijken als Hij terugkomt (1 Joh. 3:12)

Ik ben uit God geboren,

en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)

 
Ik ben niet de grote 'Ik ben'
maar door de genade van God, ben ik wat ik ben
(Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58; 1 Kor. 15:10)

AMEN!

(Bron: openhands.nl)
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
In Christus ben ik waardevol
 
Ik ben het zout en het licht van de aarde
Ik ben een rank van de ware wijnstok,
een kanaal van Zijn leven.
Ik ben uitgekozen en aangewezen om
vrucht te dragen
Ik ben een persoonlijke getuige
van Christus
Ik ben een tempel van God
Ik ben een dienaar van verzoening
voor God
Ik ben Gods medewerker
Ik ben gezeten met Christus in de hemelse
gewesten
Ik ben door God gemaakt
Ik mag vrij tot God naderen
met vertrouwen
Ik kan alle dingen door Christus
die mij kracht geeft

@Bron: DPM
 
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
Je kunt heel negatief over jezelf denken.. Denken dat je niks waard bent, lelijk enz. God zegt dat jij geweldig en waardevol bent! In dit filmpje zie je negatieven teksten die mensen denken, en daarna wat God daarvan zegt.. Ik hoop dat het filmpje je mag aanspreken!!! GOD LOVES YOU!
                                                                                    van: janinenpien, You tube
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
 
Lees dit onderstaande maar eens hardop voor jezelf voor:
 
Ik ben bijzonder
 
In de hele wereld is er niemand zoals ik!
Vanaf het begin is er nooit iemand geweest zoals ik!
Niemand heeft mijn glimlach.
Niemand heeft mijn ogen, mijn neus, mijn haar,
 mijn handen of mijn stem!

Ik ben bijzonder...
Er kan niemand worden gevonden met mijn handschrift.
Niemand heeft mijn smaak voor eten, of voor muziek of voor kunst.
Niemand ziet de dingen net zoals ik ze zie.
Sinds mensen heugenis is er niemand geweest
die lacht net zoals ik.
En wat jou aan het lachen of huilen maakt,
 zal nooit dezelfde lach of tranen geven aan iemand anders.
Niemand zal reageren op een situatie zoals ik reageer.

Ik ben bijzonder...
Ik ben de enige in de hele schepping met mijn mogelijkheden.
Oh, er zal altijd iemand zijn die beter is in een van de dingen
waar ik goed in ben.
Maar niemand op de hele aarde zal de kwaliteit bereiken van
mijn combinatie van talenten, ideeën, mogelijkheden en gevoelens.
Zoals een kamer vol met muziekinstrumenten;
sommigen zijn goed als solo,
maar niets kan op tegen het symphonie geluid
wanneer ze allemaal samen spelen.

Ik ben een symphonie...
In alle eeuwigheid zal niemand er ooit uitzien, spreken,
lopen, denken of doen zoals ik.
Ik ben bijzonder, Ik bent zeldzaam.
En in alle zeldzaamheid is grote waarde;
Ik hoef niet te proberen om anderen na te doen.
Ik kan accepteren, ja vieren (!) dat ik anders bent.

Ik ben bijzonder...
En ik begin te realizeren dat het niet per ongeluk is dat ik bijzonder bent.
En ik begin te zien dat God mij gemaakt heeft voor een heel bijzondere reden.
Hij moet wel een taak voor mij hebben die niemand anders
zo goed kan doen als ik.
Uit miljarden sollicitanten is er maar een geschikt.
Maar een heeft de juiste combinatie die nodig is,
Die ene ben ik... omdat ik bijzonder ben!!!
God heeft gewoon een plan met mij persoonlijk!!

Ik ben bijzonder!
 
 
Lees meer...

 

Wie ben ik?

 

Wie ben ik?

Ik ben het zout der aarde.
(Mat. 5: 13)

Ik ben het licht der wereld.
(Mat. 5: 14)

Ik ben een kind van God.
(Joh. 1: 12)

Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus.
(Joh. 15: 1, 5)

Ik ben een vriend van Christus.
(Joh. 15: 15)

Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen.
(Joh. 15: 16)

Ik ben een dienaar van de gerechtigheid.
(Rom. 6: 18)

Ik ben een dienaar van God.
(Rom. 6: 22)

Ik ben een zoon van God: God is mijn geestelijke Vader.
(Rom. 8: 14, 15) (Gal. 3: 26 - 4: 6)

Ik ben een medeërfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus.
(Rom. 8: 17)

Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn Leven wonen in mij.
(1 Kor. 3: 16) (1 Kor. 6: 19)

Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem.
(1 Kor. 6: 17)

Ik ben een lid van het Lichaam van Christus.
(1 Kor. 12: 27) (Ef. 5: 29, 30)

Ik ben een nieuwe schepping.
(2 Kor. 5: 17)

Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven.
(2 Kor. 5: 18, 19)

Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere chistenen.
(Gal. 3: 26, 28)

Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon van God ben.
(Gal. 4: 6, 7)

Ik ben een heilige.
(Ef. 1: 1) (1 Kor. 1: 2) (Fil. 1: 1) (Kol. 1: 2)

Ik ben een maaksel van God, ik Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen.
(Ef. 2: 10)

Ik ben een huisgenoot van God.
(Ef. 2: 19)

Ik ben een gevange in de Heer.
(Ef. 3: 1) (Ef. 4: 1)

Ik ben rechtvaardig en heilig.
(Ef. 4: 24)

Ik ben een burger van een rijk in de Hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten.
(Fil. 3: 20) (Ef. 2: 6)

Ik ben verborgen met Christus in God.
(Kol. 3: 3)

Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is.
(Kol. 3: 4)

Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind.
(Kol. 3: 12) (1 Tes. 1: 4)

Ik ben een kind van het Licht en niet van de duisternis.
(1 Tes. 5: 5)

Ik heb deel aan de hemelse roeping.
(Heb. 3: 1)

Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven.
(Heb. 3: 14)

Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.
(1 Petr. 2: 5)

Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom.
(1 Petr. 2: 9, 10)

Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon.
(1 Petr. 2: 11)

Ik ben een vijand van de duivel.
(1 Petr. 5: 8)

Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde.
(1 Joh. 3: 1, 2)

Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij.
(1 Joh. 5: 18)

Ik ben niet de grote "Ik ben".
(Ex. 3: 14) (Joh. 8: 24, 28, 58) 

Maar door de genade van God ben ik wat ik ben.
(1 Kor. 15: 10)

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl