Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
Mary did you know, that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary did you know, that your baby boy
Would save our sons and daughters?

Did you know, that your baby boy
Has come to make you new?
This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

Mary did you know, that your baby boy
Will give sight to the blind man?
Mary did you know, that your baby boy
Would calm a storm with His hand?

Did you know, that your baby boy
Has walked where angels trod
And when you kiss your little baby,
You've kissed the face of God?
Oh, Mary did you know?
Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb?

Mary did you know, that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary did you know, that your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know, that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?
And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM

~ Words by Mark Lowry ~
~ Music by Buddy Greene ~

 

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus
 
 
Een weg moest Hij gaan als Koning Knecht
De Weg te zijn, door onze schuld te dragen
 
Een waarheid die Hij als mens door Zijn leven liet zien.
De Waarheid te zijn die zich overgaf en aan liet klagen
 
Jezus die de weg naar de Vader heeft bereid
Voor de mensheid die het Leven was kwijtgeraakt
 
Jazus die de relatie tussen mens en God herstelde
En de mens die dat aanvaardt weer Mens heeft gemaakt
 
Die Jezus zegt ook vandaag  Ik ben de Weg en de Waarheid
Durf verder te kijken dan naar de kribbe en het kruis
 
Ik ben jouw Weg en ben voor jou het Leven
Pak Mijn Hand, dan bereng Ik je bij Mijn Vader thuis.
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Feest van licht en vrede

Kerstfeest, feest van licht en vrede
feest van, geven, aan elkaar,
deel elkaar wat warmte mede
en maak een feestelijk gebaar.
Kerstfeest, 't feest van onze Here
eens geboren in een stal,
wijzen kwamen Hem vereren,
herders knielden, overal.

Eng'lenkoren kwamen zingen
vrede op aard en Gode zij 'd eer
en de herders, zie zij gingen
en knielden voor de Koning neer.
Die Koning lag op stro, in doeken
nergens was een plekje vrij,
en nog steeds is Hij aan't zoeken
naar een plaatsje bij jou en bij mij.

Ach, zo dikwijls in dit leven
hebben wij geen tijd voor Hem,
Heer, gebruik de stal maar even
net als toen, in Bethlehem.
Er zijn zoveel andere dingen
die wij moeten doen, steeds weer
en al zóúden eng'len zingen,
misschien horen wij 't niet meer.

Kerstfeest, tijd om na te denken
waar we toch mee bezig zijn,
tijd om Hem die plaats te schenken,
die Hij verdiende, in Zijn pijn.
Jezus, 't Kind gehuld in doeken
werd de Man van Golgotha,
die elkéén van ons kwam zoeken
om te schenken, Zijn gena.

Voor ons heeft Hij een plaats bereid
in het eeuwig Vaderhuis,
Hij zegt nooit: "Ik heb geen tijd"
voor ons stierf Hij daar aan dat kruis.

Jezus, Koning van mijn hart
eenmaal kwam U op deez' aard
en U droeg er zoveel smart,
daarom bent U 't meer dan waard
dat wij U de glorie geven,
alle lofprijs, alle eer.
U bent de Koning van ons leven
kom en neem Uw plaats o Heer.
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl