Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
De komst van de Heilige Geest
 
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
 
Handelingen 2
 
 
 
 
 
Met pinksteren werd de Heilige Geest
 voor de allereerste keer op de gelovigen uitgestort.
Er volgde daarna nog vele.
Want er vinden nog steeds uitstortingen van de Heilige Geest plaats,
overal ter wereld.
De Heilige Geest beweegt en werkt nu nog.
Jezus wil niets liever dan ons vullen en bedauwen met de Heilige Geest,
zodat we als een vol overlopend vat zullen zijn, levendevoor Hem.
 
 
 
Gebed:
 
Heer,  Uw Heilige Geest is er nog steeds vandaag.
Laat me vol zijn van uw Heilige Geest.
Heel diep van binnen, in mijn hart.
Laat me overlopen van uw Levende Water.
Laat me dorstig zijn naar U
 
 
Jasmijn
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl