Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See His love nailed onto a cross
Perfect and blameless life given as sacrifice
See Him there all in the name of love
Broken yet glorious, all for the sake of us

Chorus:
This is Jesus in His glory
King of Heaven dying for me
It is finished, He has done it
Death is beaten, Heaven beckons me

Verse 2:
Greater love no one could ever show
Mercy so undeserved, freedom I should not know
All my sin, all of my hidden shame
Died with Him on the cross, eternity won for us

Bridge:
Such love, such love
Such love is this for me (repeat)
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Mijn aanbidding is voor U
 
 
Genade groter dan het leven
Liefde sterker dan de dood
Zonde door het kruis vergeven
Voor degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Verlossing van een eindig leven
Redding uit de diepste nood
Een grote toekomst is gegeven
aan degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Jezus, mijn aanbidding is voor U 4x
Halleluja, Halleluja

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

tekst en muziek: Ramon Plakke
 
 
 
 
 
Lees meer...   (3 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
O worship the King, all glorious above
O gratefully sing His wonderful love
Our Shield and Defender, the Ancient of Days
Pavilioned in splender, and girded with praise

O tell of His might, O sing of His grace
Whose robe is the light and canopy space
His chariots of wrath the deep thunderclouds form
And dark is His path on the wings of the storm

O measureless might, ineffable love
While angels delight to worship above
Thy mercies how tender, how firm to the end
Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend

Chorus:
You alone are the matchles King
To You alone be all majesty
Your glories and wonders, what tongue can recite?
You breathe in the air, You shine in the light
 

Chris Tomlin
Lees meer...

 

 

 

Op die heuvel daarginds


Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.
Refrein.

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
Refrein.

Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.
Refrein.

 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Our God is an Awesome God - Lyrics
 
 
When He rolls up His sleeves
He ain't just puttin' on the ritz
(our God is an awesome God)
There is thunder in His footsteps
And lightning in His fist
(our God is an awesome God)
Well, the Lord wasn't joking
When He kicked 'em out of Eden
It wasn't for no reason that He shed his blood
His return is very close and so you better be believing
that our God is an awesome God

REFRAIN
Our God(our God) is an awesome God
He reigns(He reigns) from heaven above
With wisdom(with wisdom) pow'r and love
our God is an awesome God

And when the sky was starless in the void of the night
(our God is an awesome God)
He spoke into the darkness and created the light
(our God is an awesome God)
Judgment and wrath he poured out on Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that we have not too quickly forgotten that
our God is an awesome God

Refrain x3

Our God is an awesome God
Our God is an awesome God
(Our God is an awesome God)
(Our God is an awesome God)
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Zie, de dag breekt aan
vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgota.
Zondaars grepen Hem
en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.

Ref 1:

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.

O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad, elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.

(Ref:)

Nu dooft al het licht
en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker,
buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt,
doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!

(Ref:)

Ik zie ook mijn naam
in uw wonden staan,
want door uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd
en nu leef ik weer,
doordat uw liefde won.

Ref: 2

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft
en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
           Daar aan het kruis         (songtekst)     
 
 
 
       
 
           
 
Ik wil zingen van het kruis
Van uw dood waardoor ik leef
Van de hoop die U mij heeft gegeven
En als ik opzie naar dat graf
Waar de zoon van God Zich gaf
Waar ik voor het eerst begon te leven

Dan dank ik U
U bent voor mij gestorven
Ik ben van U
U heeft mijn prijs betaald
U heeft mijn hart
Heer, neem mijn doen en laten
Ik leef alleen voor U

O, genade onverdiend
Dat een zondig mens als ik
Toch mag komen in die plaats van liefde
Ja, uw onschuld droeg mijn straf
De Zoon van God die kocht mij af
Door zijn eigen leven aan te bieden

Daar aan het kruis heeft U uzelf gegeven
En aan het kruis kom ik nu zelf tot leven.
Daar aan dat kruis, daar aan dat kruis

Daar aan dat kruis hangt nu mijn schuld
Daar aan dat kruis heeft U uw liefde vervuld
Daar aan dat kruis, daar aan dat kruis
 

 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst vind ik zo ontzettend mooi.
 

Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanner jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
 
Opwekking 599
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl