Natuurlijk wil God graag tot een ieder van ons persoonlijk spreken. Maar we moeten ook allemaal toegeven, dat wij bij het verstaan van de stem en wil van God blootstaan aan wish-ful thinking, inbeelding en de misleiding of we werkelijk met de stem van God te maken hebben of niet.