Worship the King
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
Mijn aanbidding is voor U
 
 
 
 
 
 
Mijn aanbidding is voor U
 
 
Genade groter dan het leven
Liefde sterker dan de dood
Zonde door het kruis vergeven
Voor degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Verlossing van een eindig leven
Redding uit de diepste nood
Een grote toekomst is gegeven
aan degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Jezus, mijn aanbidding is voor U 4x
Halleluja, Halleluja

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

tekst en muziek: Ramon Plakke
 
 
 
 
 

Reacties

1humor1god op 05-04-2012 21:11
Gezegende Pasen
Toegewenst
Adriaan
op 06-04-2012 20:35
Dank je wel.
 
Ik wens jou ook hele gezegende paasdagen toe.
 
Jasmijn
Holvast op 23-05-2012 19:51
de Heilige Geest Luk 2: 25 Een zekere Simeon. Hij was een goed en eerlijk man en had een diep ontzag voor de wet van God. Hij was vol van de Heilige Geest en leefde in de stellige verwachting dat de Christus spoedig zou komen. 26 Want de Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat hij pas zou sterven als hij de Christus had gezien. Johannes 1 :36 Johannes de Doper begon te spreken Hij zag Jezus en zei: "Zie; het offerlam van God!" Lukas 3: 16 Ik doop met water als teken van de bekering. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes 1; 33 Want God had tegen mij gezegd: 'Op wie je de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven, Die zal de mensen dopen met de Heilige Geest.' Handelingen 1 4 De Vader heeft beloofd 5 jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden." 8 En gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn. Handelingen 2 :1-4 1 Op de Pinksterdag waren zij allen bij elkaar gekomen. 2 In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. 3 Zij zagen iets wat op vuur leek; die zich op ieder van hun zette. 4 En allen werden gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Handelingen 4 :13 De Joodse leiders keken ervan op dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch onontwikkelde mannen waren. Wij wensen hele fijne pinsterdagen jimmy en ammy
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl